Het onderzoek

Een onderzoek naar de effecten van een online cursus die naasten ondersteunt die zorgen voor een depressieve dierbare


Je kunt je aanmelden tot september 2015!


Bekend is dat online cursussen kunnen helpen bij het verminderen van stress, angst en somberheidsklachten en verbetering van de kwaliteit van leven. We weten echter nog niet of deze cursus ook een positief effect heeft onder mensen die zorgen voor een depressieve naaste. Dat is de vraag die we willen onderzoeken. Het is daarbij noodzakelijk dat wij ook de klachten volgen van een groep mensen die niet deelnemen aan de cursus. Alleen op die manier kunnen we namelijk zeker weten dat een vermindering van klachten is toe te schrijven aan de cursus en niet aan andere toevallige zaken. Je wordt in dit onderzoek op basis van toeval ingedeeld in één van de twee groepen. Wanneer je in de tweede groep bent ingedeeld, kun je na acht weken starten met de internetcursus.

De groepen

Er zijn twee verschillende groepen die in totaal acht weken duren.

  1. De eerste groep (de test groep) begint met het invullen van vragenlijsten, volgt de cursus ‘Sterker Zorgen’, vult na afloop dezelfde vragenlijst in en wordt daarna mogelijk benaderd voor een telefonisch interview.
  2. Deze groep voert de cursus niet direct uit maar begint nadat de eerste groep de cursus heeft afgerond. In de andere groep (de controle groep) begin je ook met het invullen van vragenlijsten, hierna vul je na twee maanden dezelfde vragenlijst in. Daaropvolgend krijg je ook toegang tot de cursus. Ook kun je na het volgen van de cursus benaderd worden voor een telefonisch interview.

De cursus worden aangeboden via het Internet en kun je zelfstandig thuis uitvoeren op momenten die het jou uitkomt. Ze bestaan uit informatie, en (huiswerk)opdrachten. De cursus duurt ongeveer acht weken, al naar gelang hoeveel modules je wilt volgen. Je moet gedurende deze periode dus wel de tijd hebben om de opdrachten echt uit te voeren.

Wanneer kun je deelnemen?

Je kunt deelnemen aan dit onderzoek als je:

*Met een naaste bedoelen we bijvoorbeeld een gezins- of familielid, een partner, een vriend of vriendin, etc.

Wat gebeurt er met je gegevens?

Wij hebben je naam, adres en emailadres nodig om je de informatiefolder, het toestemmingsformulier en de vragenlijst toe te sturen. Deze gegevens zullen echter op een beveiligd netwerk worden bewaard op de Vrije Universiteit en alleen toegankelijk zijn voor de onderzoekers (mw. Donker en mw. Bijker). De gegevens zullen anoniem verwerkt worden in het onderzoek. Je naam of andere gegevens die naar je kunnen leiden zullen niet gebruikt worden in verslagen van het onderzoek. Direct na afloop van het gehele onderzoek worden je naam en e-mailadres vernietigd.

Wie zijn de onderzoekers?

Projectleider:
Dr. T. Donker

Onderzoekers:
Drs. L. Bijker
Dr. A. Kleiboer
Prof. Dr. H. Riper
Prof. Dr. P. Cuijpers

Aanmelding

Je kunt deelnemen aan het onderzoek door te mailen naar: sterkerzorgen.fgb@vu.nl. Vermeld in deze mail je naam en adresgegevens mocht je de informatiefolder en het toestemmingsformulier per post willen ontvangen. Wij vragen dan aan je om het toestemmingsformulier ondertekend aan ons te retourneren (kosteloos). Mocht je alleen willen corresponderen via e-mail is alleen een e-mailadres nodig en dien je het toestemmingsformulier uit te printen, te ondertekenen en ingescand te retourneren aan de onderzoeker (mw. Bijker). Na het ontvangen van het toestemmingsformulier zal je verder op de hoogte worden gehouden over het onderzoek en wat er van je verwacht wordt.

Vragen?

Mocht je vragen hebben, kun je die per mail stellen aan de uitvoerend onderzoeker mevrouw Bijker via sterkerzorgen.fgb@vu.nl. Ook kun je mailen voor een telefonische afspraak.